Koordinátor BOZP


Koordinátor BOZP

Je osoba, kterou podle nové legislativy má investor povinnost zajistit téměř při každé stavební činnosti. Jejím úkolem je minimalizovat bezpečnostní a hygienická rizika spojená s procesy výstavby.

V případě Vašeho zájmu pro Vás zpracuji jak zákonem požadované dokumenty, tak předepsané činnosti na stavbě.