Management staveb a krizový management


Management

Máte-li vybranou stavební firmu, nebo několik stavebních firem, ale nechcete-li se věnovat jejich koordinaci a řízení, mohu Vás zastoupit. Při této činnosti nejen jejich práci zkoordinuji, ale dohlédnu také na optimální nasazení jejich pracovních kapacit, kvalitu a cenu dodávek.

Minimalizuji riziko vyplývající z chyb, které vznikají úpravami projektu jednotlivými dodavateli na jejich vnitřní zvyklosti nebo z neznalosti nových technologických postupů a požadavků.

Krizový management staveb

Stává se, že při výstavbě dojde ke kumulaci všech možných negativních vlivů a v součinnosti dojde ke krizové situaci. Například se nedaří udržovat stavbu v předpokládaném časovém harmonogramu, nebo je překračován rozpočet.

Mám zkušenosti i s takovými situacemi a mohu Vám v nich pomoci.