Základní informace

Datum narození:1964

Vzdělání:

ČVUT Praha 1982-1986
obor statika betonových konstrukcí

SPŠst Praha 1978-1982
obor pozemní stavitelství

Měsíční školení odborných znalostí v Japonsku v roce 2009

linkedin

Certifikace

Autorizační licence ČKAIT
č. AT 0007569

Koordinátor BOZP ČSKK
ČSSK/0152/KOO/2015

Certifikát odbornosti

Toyota Safety Training

od 1998

Manager, TAKENAKA Europe GmbH, pobočka Čechy

1997- 1998

Ředitel divize Praha Pozemních staveb Přerov, a.s.

1996 - 1997

pro BOUYGUES CZ - Dostavba letiště Praha,4. stavba, stavební dohled na kvalitu “architektonických” prací

Asistent koordinátora “architektonických” prací Pier A a Procesor

Asistent manažera “architektonických” prací

1992 - 1996

Majitel a ředitel vlastní stavební společnosti KART.COM v oboru design a realizace interiérů, obchodní činnost - 350 zakázek

1989 - 1992

Vedoucí projektant v oboru statika stavebních konstrukcí a pozemních průmyslových staveb - AGROPLAN Praha

1988 - 1989

Mistr stavební výroby - Výstavba uranových dolů závod Praha

1986 - 1988

Projektant v oboru statika stavebních konstrukcí pozemních staveb - Průmstav Praha

Vybráno z prací

2022  
Provádím servisní, konzultační, posudkové a projektové práce podobného charakteru jako v předchozích letech.
Ze všech projektů uvádím:
Projektový management výstavby nového pilotního a vzorového projektu prodejny vozů TOYOTA koncept T25 Toyota Louwman v Ústí nad Labem Toyota Louwman v Ústí nad Labem.
Kontrola kvality a koordinace BOZP pro Klienty firmy Takenaka po celé České republice.
Koordinace BOZP pro japonské i lokální klienty na území České republiky.
Koordinace, projektové práce a projektový management rekonstrukcí rodinných domů.
2021  
Provádím servisní, konzultační, posudkové a projektové práce podobného charakteru jako v předchozích letech.
Ze všech projektů uvádím:
Odborné posudky staveb bytového charakteru před uplynutím záruky.
Kontrola kvality a koordinace BOZP pro Klienty firmy Takenaka po celé České republice.
Koordinace BOZP pro japonské klienty, Mitsubishi Electric Automotive Czech ve Slaném, pro českého výrobce litinových výrobků KASI ve Novém Bydžově, obalovnu asfaltových směsí v Topole, pro americkou firmu Yankee Candle, výstavby pozemní komunikace a bezpečnostního obtoku povrchové vody pro obec Břežany II ve Středočeském Kraji apod.
Koordinace a Projektový management výstavby nového autosalonu Toyota Louwman v Ústí nad Labem, oprav a rekonstrukcí autosalonů v Čepirozích, Dubně a v Praze.
Koordinace, projektové práce a projektový management pro AUTOBOND Group v Ostravě na novém autosalonu značky LEXUS.
Koordinace, projektové práce a projektový management nové výstavby a rekonstrukcí rodinných domů v RADOTÍNĚ, v Lomci u Kutné Hory, v Třebotově, Chotči, Úhříněvsi, a v Praze na Haunspalce.
2020  
Od 12.9.2020 jsem stavovským soudcem ČKAIT.
Provádím servisní, konzultační, posudkové a projektové práce podobného charakteru jako v předchozích letech.
Ze všech projektů uvádím:
Analýza a doporučení možností realizace projektu nové tiskárny v Drahelčicích pro Státní tiskárnu cenin, s.p..
Kontrola kvality a koordinace BOZP pro Klienty firmy Takenaka v Kolíně, Lovosicích, Prostějově, ve Slaném a v Kožlanech.
Koordinace BOZP pro japonské klienty Central Glass v Rybitví, Mitsubishi Electric Automotive Czech ve Slaném, pro českého výrobce litinových výrobků KASI ve Novém Bydžově
Koordinace a Projektový management výstavby nového autosalonu Toyota Louwman v Ústí nad Labem, oprav a rekonstrukcí autosalonů v Čepirozích, Dubně a v Praze
Koordinace, projektové práce a projektový management rekonstrukce autosalonů KIA, NISSAN, MITSUBISHI a SUZUKI pro AUTOBOND Group v Praze.
Koordinace, projektové práce a projektový management nové výstavby a rekonstrukcí rodinných domů v Nové Vsi pod Pleší, Lomci u Kutné Hory, Třebotově, Chotči, Úhříněvsi, a v Praze na Haunspalce.
TDI a koordinátor BOZP obnovy rybníka v Dolním Cetně–Niměřicích, výstavby podzemních sítí pro obec Syrovátka ve Středočeském Kraji
2019  
Provádím servisní, konzultační, posudkové a projektové práce podobného charakteru jako v předchozích letech.
Ze všech projektů uvádím:
Technický dozor investora SPCSS na výstavbě datového centra v Zelenči.
Technický dozor při rekonstrukci střešních teras paláce Lucerna v Praze
Kontrola kvality a koordinace BOZP pro Klienty firmy Takenaka v Havrani, Klášterci nad Ohří, Kadani, Lounech, Lovosicích, Liberci, Kolíně, Olomouci, Prostějově a ve Slaném.
Koordinace BOZP pro japonské klienty Central Glass v Rybitví, Aisan v Lounech, Mitsubishi Electric Automotive Czech ve Slaném, belgického klienta DONALDSON v Kadani, pro českého výrobce litinových výrobků ve Chvaleticích.
Stavbyvedoucí připojení místní komunikace prodejního areálu INTERSPORT na ulici Soběslavská.
Koordinace a Projektový management výstavby nového autosalonu Toyota Louwman v Ústí nad Labem.
2018  
Provádím servisní, konzultační, posudkové a projektové práce podobného charakteru jako v předchozích letech.
Ze všech projektů uvádím:
Technické konzultace pro T-Mobile na výstavbě datového centra v Hostivaři
Technický dozor investora SPCSS na výstavbě datového centra v Zelenči.
Technický dozor při rekonstrukci střešních teras paláce Lucerna v Praze
Kontrola kvality a koordinace BOZP pro klienty firmy Takenaka v Havrani, Klášterci nad Ohří, Kadani, Lounech, Lovosicích, Liberci, Kolíně, Olomouci a Prostějově.
Koordinace BOZP pro japonské klienty Nippon Paint v Kolíně, Central Glass v Rybitví, Aisan v Lounech, belgického klienta Donaldson v Kadani, pro českého výrobce litinových výrobků ve Chvaleticích a v Přelouči.
Technický dozor investora, kontrola kvality a BOZP na stavbách několika rodinných domů v okolí Prahy.
2017  
Provádím servisní a projektové práce podobného charakteru jako v předchozích letech.
Ze všech projektů uvádím:
Technický dozor a koordinace BOZP opravy a zateplení domu na adrese Vokovická 10
Technické konzultace pro T-Mobile na výstavbě datového centra v Hostivaři
Technický dozor a koordinace BOZP pro stavby několika RD v okolí Prahy
Technický dozor při rekonstrukci střešních teras paláce Lucerna v Praze
Kontrola kvality a koordinace BOZP pro Klienty firmy Takenaka v Plzni, Klášterci nad Ohří, Lounech, Lovosicích, Liberci, Kolíně, Olomouci a Prostějově
2016  
Provádím servisní a projektové práce podobného charakteru jako v předchozích letech.
Jako manažer projektu jsem postavil a zkolaudoval s týmem Metrostavu, divize 3 pilotní autosalon LEXUS koncept 2020 pro firmu LOUWMAN Motor Praha v Praze ve standardu BREEAM very GOOD
2015  
Provádím servisní a projektové práce podobného charakteru jako v roce 2013 a 2014.
Jako TDI jsem působil a modifikoval projekt rozšíření výroby papírových obalů firmy LITOBAL.
2014  
Pro firmu Takenaka jsem pracoval jako interní auditor ISO systémů 9001, 14001 a OHSAS 18001 a jako specialista kontroly KVALITY a BOZP na projektech Toray v Prostějově, Kayaba v Pardubicích, Yusen logistic v Kolíně, SMC fáze 2 ve Vyškově, Daikin (několik projektů) v Plzni, JTEKT v Plzni a řadu menších, krátkodobých kontrol kvality nebo BOZP. V mezinárodním měřítku jsem pak na konferenci v Polsku informoval kolegy o postupech a situaci v BOZP firmy.
Pro firmu Daikin a JTEKT v Plzni dodávám činnosti koordinátora BOZP.
Pro firmu Kayaba Manufacturing v Pardubicích dodávám činnosti koordinátora BOZP.
Pro firmu Snoeks v Krupce jsem pokračoval v kontrole kvality stavby nájemného objektu výrobních a administrativních prostor
Vypracoval jsem dvě kompletní projektové dokumentace rodinných domů pro stavební povolení v rozsahu jednostupňového projektu a úspěšně s nimi získal pro své klienty stavební povolení.
Pro SVJ V Kapslovně 2770 v Praze jsem dodával služby projekční, technického, stavebního dozoru pro rekonstrukci izolací vnitrobloku a opravy havarijního stavu prosklených stěn. Dále jsem pro SVJ zpracoval několik znaleckých posudků vadných částí objektu SVJ
Krátkou dobu jsem spolupracoval s SVJ Evropská 157 na přípravě zakázky opravy střešního a obvodového pláště.
Pro SVJ pro dům č.p. 2874/2-22 v Praze 3 – Žižkov jsem zpracoval posudek stavu komplexu obytných objektů před uplynutím záruky a pomohl jsem jim v jednání s dodavatelm na jejich odstranění.
Pro firmu NORWEN jsem zpracoval hodnocení rizik prací, dodávaných na jejich stavbách.
S firmou Polygon Tech trvale spolupracuji na projekčních pracích výrobní dokumentace fasádních, střešních prací a ocelových konstrukcí a na dokumentaci BOZP - plánů BOZP a hodnocení rizik BOZP na různé druhy, jimi dodávaných, staveb občanského i průmyslového charakteru v celé ČR.
Pro firmu Ross jsem spolupracoval s hlavním inženýrem projektu na přípravě FIDIC smlouvy projektu a realizace uhelného dolu v Dubovskaya v Kazachstánu.
Dále jsem zpracoval několik drobných posudků kvality a vad objektů soukromých objednavatelů a pomohl jsem v krizovém managementu dodávky jednoho stavebního díla v Praze.
Jsem nadále činný v legislativní skupině ČSSI a podílím se na přípravě řady zákonů ČR v oblastech týkajících se stavebnictví, veřejných zakázek a BOZP.
2013  
Pro firmu Takenaka jsem pracoval jako specialista kvality a BOZP na projektech Takada Louny, Neturen Žatec, Toray Prostějov, Toyoda Gosei Klášterec nad Ohří, Kayaba Chita – kontrola výroby prvků prefa.
Pro firmu Kayaba Chita v Chrudimi jsem dodával činnosti koordinátora BOZP.
Pro firmu Kayaba Manufacturing v Pardubicích jsem dodával činnosti koordinátora BOZP.
Pro firmu Toray v Prostějově jsem dodával činnosti koordinátora BOZP.
Pro firmu Snoeks v Krupce jsem zpracoval posudek kvality stavby nájemného objektu výrobních a administrativních prostor
Pro firmu Toyota Louwman v Kladně jsem dodával služby projekční v oblasti BOZP, dále Technického a Stavebního dozoru, kontroly finančních toků stavby a koordinátora BOZP při stavbě autosalonu.
Pro SVJ V Kapslovně 2770 v Praze jsem dodával služby projekční, Technického, Stavebního dozoru a kontroly finančních toků stavby při opravě 69 balkonů.
A dále jsem pro SVJ zpracoval několik znaleckých posudků vadných částí objektu SVJ.
Pro SVJ Na Truhlářce 41 jsem zpracovával řadu posudků Kvality objektu.
Pro SVJ Šlikova 39 jsem dodával řadu projekčních prací, služby Technického a Stavebního dozoru a koordinátora BOZP včetně kontroly finančních toků a organizace výběrových řízení na dodavatele.
Pro firmu POLYGONTECH jsem zpracoval řadu plánů BOZP na různé druhy staveb občanského i průmyslového charakteru v celé ČR.
Pro firmu ROSS jsem spolupracoval s hlavním inženýrem projektu na přípravě FIDIC smlouvy projektu a realizace uhleného dolu v Dubovskaya v Kazachstánu
Pro firmu Výtahy Ctibůrek jsem pracoval jako koordinátor BOZP na stavbě obytného domu.
Dále jsem zpracoval několik drobných posudků kvality a vad objektů soukromých objednavatelů.
Jsem nadále činný v legislativní skupině ČSSI a podílím se na přípravě řady zákonů ČR.
2012  
Pracuji pro řadu klientů jako nezávislý specialista v oboru koordinace BOZP a kontroly kvality (Takenaka Europe GmbH; Hlavní Město Praha; soukromí investoři)
Zpracovávám studie různých novostaveb, rekonstrukcí a rozšíření historických i nový budov pro soukromé investory.
Stávám se vedoucím Legislativního výboru ČSSI.
2011  
Pro firmu Takenaka i pro řadu soukromých investorů pracuji ve stejném rozsahu jako v roce 2010.
Pro privátní klienty jsem zpracoval posudky kvality různých stavebních prací a objektů.
Přednáším tematiku v oboru betonových podlah.
2010  
Pro firmu Takenaka zpracovávám agendu dozoru kvality a bezpečnosti práce, jednám s dodavateli a pojišťovnami o úhradě škod způsobených nekvalitními dodávkami
Zpracoval jsem několik studií rodinných domů a projektovou dokumentaci na jednom komerčním projektu financovaném z fondů Evropské Unie
Pro soukromé investory dodávám služby koordinátora BOZP, Technického dozoru investora a projektanta.
Zpracoval jsem několik posudků kvality v různých oborech stavební prací.
Za SIA jsem byl jsem členem přípravného výboru novely Zákona o veřejných zakázkách
Přednáším a publikuji v odborném tisku článek o okrajových podmínkách návrhu a realizace podlah.
2009  
Trvají práce na uvedených projektech nedokončených v přecházejícím období
Jako vedoucí projektu jsem zavedl ISO ve firmě Takenaka
Jsem manažerem kvality a bezpečnosti práce pro Takenaka Europe GmbH v České Republice
Ukončení technického, stavebního a autorského dozoru stavby NED v Rajhradicích
2008  
Trvají práce na projektech v Rajhradicích a Předboji u Prahy pro soukromé klienty
Pro firmu TAKENAKA dohled a zavádění vyšších standardů pro trvalé zvyšování kvality a bezpečnosti staveb v České Republice
Manažer projektu přestavby kanceláří firmy TAKENAKA v Praze
Technický, stavební a autorský dozor NED v Rajhradicích
Dokončení stavby RD v Předboji
2007  
Zpracování výběrových řízení a kooperace při finančním řízení projektu továrny Behr Thermot-tronik Czech, s.r.o. v Holýšově
Podpora kvality a bezpečnosti práce na stavbách TPCA Kolín – dostavby, HYUNDAI Nošovice, IPS alpha, Daikin v Brně, SCE Humpolec - rozšíření, a řada dalších.
Dokončení technického, finančního a stavebního dozoru administrativní budovy v Chotovinách u Tábora
Zpracování rozpočtů VIP klientů a technicko odborná podpora projektů firmy TAKENAKA EUROPE GmbH
Technicko-Finanční a projektová podpora soukromých stavitelů rodinných a nájemních domů.
2006  
Technický, finační a odborný dozor pro investora administrativní budovy firmy DBD control systems v Chotovinách u Tábora
Kontrola a Podpora kvality a bezpečnosti práce, zpracování rozpočtů VIP klientů a technicko-odborná podpora projektů TAKENAKA EUROPE GmbH v ČR a na Slovensku
Koordinační činnost a Technická podpora investora OBCHODNÍHO CENTRA firmy INTERSPORT v Táboře
2003-trvá Koordinační činnost a vrcholový managment akcí firmy TAKENAKA Europe GmbH – pobočka ČECHY jako např. DENSO, DAIKIN, TPCA, Mi-KING, DAIDO, TOYODA, KAYABA, KIA-HYUNDAI, TOKAI-RIKA, FUTABA, ASMO, STEEL-COIL CENTRE HUMPOLEC, TOYO RADIATORS a další
2002-2003 Dozor a řízení společné stavby továren KOYO STEERING (14 000 m2) a FUJI KOYO (5 000 m2) v Plzni
2002-2002 Dozor řízení stavby továrny LiPlastec (10 000 m2) v Liberci
2001-2002 „Krizový“ management a dohled při výstavbě továrny Panasonic (18 000 m2) v Pardubicích
2001 Zajištění celého projektu dostavby za provozu továrny na televizory PANASONIC, fáze 4 (7 000 m2) v Plzni ve funkci vedoucího projektu
2000-2001 Zajištění celého projektu výstavby továrny na plastové výlisky DAIHO Kogyo, fáze 1 (7 500 m2) v Plzni ve funkci vedoucího projektu
2000 Zajištění celého projektu dostavby za provozu továrny na televizory PANASONIC, fáze 3 (12 000 m2) v Plzni ve funkci vedoucího projektu
1999-2000 Dostavba továrny za provozu na televizory PANASONIC, fáze 2 (12 000 m2) v Plzni ve funkci asistenta manažera projektu
1997 Pobočka banky Expandia na Václavském náměstí pro architekty Marcelu a Petra BÍLKOVI - BÍLEK ASSOCIATES s.r.o.
1996 Dostavba a rekonstrukce terminálu letiště Praha
1995 Práce pro pana Ivana Havla v domě v Husově ulici č.p.2
1994 Dodávka a montáž plastových oken pro budovu vedení společnosti PHOENIX - ZEPPELIN v Modleticích
1992 Dodávka a montáž SDK konstrukcí a koberců pro Dresdner Bank

Ocenění

Držitel mezinárodního zlatého ocenění za Projekční, Technickou, Smluvní a Finanční podporu v nabídkové a realizační fázi projektu DONALDSON filters factory v České Republice od japonského vedení firmy TAKENAKA v roce 2006-7.

Držitel mezinárodního zlatého ocenění za investigativní a technickou podporu při získávání projektu KIA na Slovensku od japonského vedení firmy TAKENAKA v roce 2004.

Držitel mezinárodního stříbrného ocenění za dodržení kvality, termínu a ceny stavby DAIHO Plzeň v roce 2001 v rámci všech staveb firmy TAKENAKA.

Ceník, ceny bez DPH

Činnost nevyžadující odborné znalosti 550 Kč/hod
Jednoduchá odborná činnost 700 Kč/hod
Činnosti zajištění stav.povolení a kolaudace 900 Kč/hod
Činnosti koordinátora BOZP 950 Kč/hod
Odborná činnost v oboru stavebních prací 1000 Kč/hod
Odborná činnost v oboru projektování 1200 Kč/hod
Odborná činnost v oboru kvality stav. prací 1500 Kč/hod
Odborná činnost v oboru řízení stav. prací 1800 Kč/hod
Odborná činnost v oboru krizového řízení 2500 Kč/hod
Cestovné 13 Kč/km + čas strávený na cestě

Možnost objektových a individuálních slev.

Pokud se Vám ceny zdají vysoké, vezměte prosím v úvahu, že ceny jsou podloženy dlouhou a rozsáhlou praxí, zkušenostmi, vzděláním a odbornými znalostmi a že je v nich obsažena i záruka na výsledek prací.