Kladno

novostavba
autosalonu

ve složitých podmínkách

Lokalita

Kladno, průmyslová zóna Jih, proluka

Na projektu spolupracovali

Jiří Pěknic (Graphic Pro s.r.o.)
-   autor, architekt

Ing. Karel Hegenbart
-   technický dozor investora, stavební dozor, kontrola nákladů stavby

RBK a.s.
-   hlavní zhotovitel stavby

Zajímavosti, Z projektu

Prostorově stísněné staveniště

Nejasná struktura podzemních sítí

Složité základové podmínky

Napjatý rozpočet a harmonogram