Loděnice

rodinný dům

Lokalita

Loděnice u Berouna

Na projektu spolupracovali

Ing. Karel HEGENBART - stavební dozor, základy

RNDr. Jan Sotorník - základy

Ing. Radek Brandejs CSc. - statika

adap plus s.r.o. - základy

RD Rýmařov - horní stavba

Zajímavosti, Z projektu

uvolnění ochranného pásma studny

Unikátní koncepce základů

a. Původní koncepce základů zasahovala základovou spárou pod hladinu spodní vody. Geologický průzkum ukázal nebezpečí rozbřednutí podzákladí a tím hrozící totální kolaps budovy.

b. nová koncepce základů odstranila nebezpečí rozbřednutí základů, výrazným způsobem snížila finanční nákladnost jejich provedení i případných škod