Rajhradice

rodinný dům

ekologicky a ekonomicky

Lokalita

15km jižně od Brna

Na projektu spolupracovali

Ing. Karel Hegenbart – autor, architekt

investor – spoluautor

Ing. Jitka Erbenová – ZTI

Ing. Zdeněk Pytelka – vodní díla

Ing. Jan Kotlář, zahrada a vodní díla

RNDr. Jan Sotorník – základy

Ing. Radek Brandejs CSc.– statika

NEST.HB spol. s r.o.

Industria AC s.r.o.

Kolejka, s.r.o.

ASIO s.r.o. – DČOV

Zajímavosti, Z projektu

Klient si podle projektu zpracoval vizualizace: pohled od vchodu, obývací pokoj, podkroví.

Stavební firma při provádění nedodržela projekt a základy musely být draze a komplikovaně upraveny proto, aby nedošlo ke splatizování sprašovitého podloží.
a. původní návrh projektu
b. nadbytečný a nebezpečný výkop základového pasu do sprašovitého podloží
c. detail úpravy nadbytečně provedeného výkopu základových pasů
d. štěrkový pas provedený dle předepsaného detailu před zakrytím
e. základový pas, který bude při terénních úpravách zakryt do zámrzné hloubky