Rozpočty a finanční poradenství


Rozpočty a jejich kontrola

Rozpočet nebo propočet je dle rozsahu jeho zpracování velmi důležitou informací o finanční náročnosti Vašeho projektu a jeho jednotlivých částí. Je dobré znát kvalifikovaný odhad ceny Vašeho stavebního projektu nejen z důvodu celkové ceny, ale také z hlediska finanční náročnosti s hlediska časového postupu výstavby, tzv. cashflow. Rozpočet je také důležitým kontrolním a motivačním nástrojem pro dodavatele stavebních prací.

Rozpočet pro Vás zpracuji nebo pro Vás již hotový rozpočet překontroluji.

Zjišťovací protokol

Dokument, který úzce souvisí s výše uvedenými tématy a umožňuje investorovi vést přesnou evidenci o fyzickém stavu dokončované stavby a o prostavěných finančních prostředcích.

Jsem schopen pro Vás takový protokol připravit a kontrolovat ho.

Finanční poradenství ve stavebnictví

Jsme připraveni Vám poradit v případě získání hypotečního úvěru, nebo v případě, že již takový úvěr máte, můžeme Vám zajistit jeho optimalizaci.