Technický a stavební dozor


Technický a stavební dozor

Při realizaci je třeba dohlížet a kontrolovat provedení díla s ohledem na projektované parametry, technické a právní normy a také na přání klienta, který má právo kdykoliv v průběhu projektu činit změny tak, aby výsledné dílo odpovídalo jeho představám.

Budu-li Vás zastupovat, Váš dům bude proveden v kvalitě, jakou očekáváte.