Projektová příprava


Projektová příprava

Rozpracovává studii na základě požadavků zákona.

Výsledky dobré studie můžete porovnat na přiloženém příkladu.

Podle stupně projektové přípravy se řeší:

Budu potěšen, pokud využijete mé rozsáhlé zkušenosti i kontakty na řadu velmi kvalitních odborníků v této projektové fázi.

ukazka pro. pripravy